Přihlašování k MZ 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci , kteří chtějí v jarním zkušebním období konat zkoušku v opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do 1. prosince 2017 řediteli školy.
Přihlášku zaslala škola všem žákům s možností konat MZ na e-mail, který je zaevidován v CERMATu. V případě, že jste ji neobrdželi, kontaktujte Mgr. Irenu Karáskovou na Karaskova.Irena@vassboskovice.cz  .

 Podrobnosti k přihlašování zde.