Prevence rizikového chování

Dne 16. listopadu 2017 proběhla přednáška Mgr. Jana Čoupka v rámci prevence rizikového chování žáků ve škole pro třídy KZ2, HT2 a VP3. Mgr. Čoupek seznámil žáky se základní legislativou, která se týká oblasti rizikového chování, vysvětlil pojmy stalking, kyberšikana, šikana a další pojmy, které se rizikového chování žáků týkají, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a sankce pro ty, kteří se pokusí spolužákům ubližovat. Přednáška byla velmi poučná. Zúčastnili se jí nejen žáci, ale také pedagogové, aby byli na tyto rizikové projevy ve škole připraveni a dokázali správně reagovat v případě potřeby.

Mgr. Alena Plavcová.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.