Praxe na Akademii věd ČR

Praxe žáků třetího ročníku oboru Veterinární prevence
na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie Věd ČR, pracoviště Brno

Ve dnech 27. 5. – 31. 5. 2013 a 4. 11. - 8. 11. 2013 jsme měli možnost praxe
v laboratoři embryologie živočichů, vedené prof. MVDr. Ivanem Míškem CSc.
v Brně.
Byli jsme seznámeni s přípravou histologických preparátů myších embryí, kdy se využívaly hlavy a končetiny v různých embryonálních i postembryonálních stádiích, v našem případě konkrétně embryonálního dne patnáctého.
Jednotlivé exempláře jsme po fixaci uzavřeli do plastových komůrek, vyprali ve vodě, etanolu, xylenu a pak ukládali do parafínu vždy o různé koncentraci. Dalším krokem bylo zalití každé hlavy či končetiny parafínem do rámečku. Po ztuhnutí a odstranění rámečku bylo zapotřebí oříznout jednotlivé kostky parafínu do pyramidy, tak aby při pozdějším ukládání na sklíčko byly zřetelné jednotlivé strany. Dále následovalo řezání na mikrotomu. Jednotlivé řezy jsme lepili do sérií, které jsme následovně přenášeli na podklad, tak abychom věděli, jak následovali po sobě. Po prořezání celé parafínové pyramidy přicházelo na řadu přenesení řezů na sklíčko. Vybrané řezy jsme odřízli ze série ostatních, vložily do teplé destilované vody a následovně po dvojicích nalovili na sklíčko. Po zaplnění celého sklíčka jsme je vložili do termostatu a druhého dne jsme je barvili. K barvení byla použita metoda hematoxylin – eozin. Pak se provádělo zamontování do montovacího média, přiložení krycího sklíčka, následovalo tuhnutí a tímto byla výroba preparátu hotova.
Kromě této práce jsme se zde mohli podívat na izolaci RNA, fluorescenci či hotové preparáty, na kterých jsme určovali stádia růstu zubu a vyzkoušeli jsme si vyjímání kuřecího embrya z vejce.
Tato praxe byla rozhodně zajímavá a poučná, přiučili jsme se některým histologickým technikám a jsme velice vděční za její zprostředkování.

Za žáky VP3
Anita Jirková

Fotodokumentace z praxe zde.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.