Práce výzkumné sestry - exkurze v ICRC při FN u sv. Anny v Brně

 

Práce výzkumné sestry
exkurze v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) při FN u sv. Anny v Brně

 

Ve čtvrtek 30. dubna studentky 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra navštívily v rámci exkurze Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Hlavní sestra p. Libuše Martínáková je seznámila s prací výzkumných sester v tomto moderním zařízení a svou prezentaci doplňovala příklady z praxe. Závěrem přednášky se rozvinula diskuze, která byla rozvíjena dotazy z řad studentek.

Neméně zajímavá byla i následná prohlídka výzkumného centra s komentářem k jednotlivým výzkumným projektům na tomto pracovišti a popisem moderních technologií, které jsou při výzkumu využívány.

Jako bonus z exkurze lze považovat  oboustrannný zájem na další spolupráci výzkumného centra a školy, a to nejen formou exkurzí či účasti na přednáškách, ale například i formou zapojení studentek do výzkumné činnosti v rámci zpracování absolventských prací.

 

Mgr. Jiří Votoček, učitel VOŠ zdravotnická