Podpora poradenských služeb

 

V období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 bude na VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice realizován projekt „Podpora poradenských služeb“ pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006590

Výzva OP VVV

  • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Schválená podpora

  • 1 521 468,- Kč

Realizované aktivity

  • Aktivita III/1.3 – Školní psycholog – personální podpora SŠ
  • Aktivita III/1.6 – Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
  • Aktivita III/2.1. – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin zaměřené na kariérové vzdělávání
  • Aktivita III/2.1. – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŚ – DVPP v rozsahu 8 hodin zaměřené na osobnostně sociální rozvoj
  • Aktivita IV/1.2. – Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ
  • Aktivita IV/2.1 – Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin zaměřené na kariérové vzdělávání