Podnikání (nástavbové studium)-dobíhající

64-41-L/51 - Podnikání

STUDIUM JE URČENO PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ ZÍSKALI STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM V OBORU VZDĚLÁNÍ V DÉLCE TŘÍ LET DENNÍ FORMY STUDIA.

Uchazeči o studium nemusí předkládat potvrzení o lékařské prohlídce.

Nástavbové studium je tříleté a probíhá dálkovou formou. Vzdělávací program je koncipován jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností nejen v oblasti všeobecného vzdělání, ale i v oblastech administrativy, ekonomiky, účetnictví, managementu, s cílem připravit absolventa pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Výuka cizího jazyka (anglického, německého, ruského) bude určena podle počtu zájemců.

ABSOLNENTI ZÍSKAJÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.

Absolventi mohou samostatně podnikat, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Na naší škole mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole v oborech vzdělání Ekonomika a podnikání, Finančnictví a bankovnictví a Cestovní ruch.

Učební plán

Rozpis konzultací - 2017/2018