Schůzka 31. 8. 2009

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Dne 31. 8. 2009 proběhla prezentace metodických materiálů – Metodika implementace eLearningu a ECDL a hodnocení edukačních materiálů.

Prezentace byla rozdělena na 3 části:

  1. Metodika implementace eLearningu na středních školách
  2. Metodika implementace ECDL na středních školách
  3. Metodika hodnocení edukačních materiálů a pilotních projektů

Prezentace se zúčastnili zástupci partnera – Ing. Martin Souček, Ing. Klára Mrkosová, Luděk Majer, lektoři jednotlivých modulů a administrátor projektu. Lektoři byli seznámeni se všemi částmi metodiky, prezentace byla přehledná a srozumitelná.

Na závěr proběhla konzultace s lektory nad zpracovanými metodikami jednotlivých modulů, hodnocení partnera je součásti odevzdané příručky Metodika implementace eLearning a ECDL a hodnocení edukačních materiálů. Příručka v rozsahu 107 stran byla odevzdána v tištěné formě a na CD, prezentace v rozsahu  50 slejdů na CD.