První schůzka spartnerem – 8. 6. 2009

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Naše schůzky s partnerem

Dne 8. 6. 2009 se konala schůzka s partnerem projektu – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně zastoupená Ing. Martinem Součkem a Bc. Klárou Mrkosovou.  Manažer projektu Ing. Jindřich Friedl na úvod seznámil partnera s projektem.
Výstupem partnerské spolupráce bude přenos znalostí a zkušeností, celá partnerská spolupráce je rozdělena na 2 fáze. V první fázi partner vypracuje metodický materiál pro implementaci e-learningu a ECDL a materiál pro hodnocení edukačních materiálů v rozsahu 100 stran a 50 slejdů prezentace. Ve druhé fází partner zpracuje ke všem studijním oporám oponenturu a zajistí nezbytné kroky pro přidělení ISBN vybraným studijním oporám.
Celkové náklady na partnera činí:                             80 574,90 Kč

Na schůzce byl předběžně dojednán termín prezentace metodických materiálů na konec srpna 2009, přesný termín určí partner. Dále partner provede hodnocení jednotlivých zpracovaných metodik od lektorů, partner stanoví termín odevzdání metodik, tak aby mohl metodiky ohodnotit a mohla proběhnout konzultace mezi ním a lektory na prezentaci metodických materiálů.