Oddělení centrální sterilizace nemocnice Boskovice

Studentky VZ1 se 7. 11. 2016 zúčastnily exkurze v oddělení centrální sterilizace v Nemocnici Boskovice. Studentky se seznámily s provozem, organizační strukturou a materiálním vybavením oddělení. Získané informace jsou důležité pro absolvování odborné praxe a pro doplnění teoretických znalostí v odborných předmětech.

Exkurze splnila svůj účel.

Mgr. Vlasta Sekaninová
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.