Odborná Exkurze do čističky odpadních vod v Boskovicích

Dne 30. 5. 2016se naše třída VP1 s paní učitelkou Plavcovou vydala do čističky odpadních vod v Boskovicích na ulici Mánesově.
Již z dálky nás čistička vítala klasickým nasládlým pachem septiku, z čehož jsme vyvodili, že jsme zcela jistě na správné adrese. Přivítal nás přívětivý pán, který se nám představil jako Michal Danác, náš průvodce.


Po několika slovech uvítání nám nastínil, jak asi vypadá takové čištění odpadních vod a co dnes uvidíme. Osvětlil nám, že takové čištění probíhá nejprve mechanickými procesy jako zbavení hrubých nečistot, písku a následná filtrace a poté probíhají biologické procesy, kdy se voda zbavuje biologických nečistot pomocí bakterií. Po tomto úvodu jsme se konečně vrhli na prohlídku.

Jako první nám ukázal nádrž, kam voda do čističky přitéká a vysvětlil, co bychom do odpadů určitě házet neměli. Dále jsme měli možnost shlédnout, jak vypadá dno této nádrže. Všichni jsme mezi blátem rozeznávali věci běžné potřeby. Bylo až s podivem, co všechno jsou lidé schopni do WC vhodit.

Další zastávka pak byla malá hala, kudy voda protékala a pomocí mechanických česlí se zbavuje nečistot větších než 6mm. Už před vchodem do haly nás do nosu udeřil silný zápach. Mohu říci, že pracovníky čističky skutečně obdivuji za výdrž. Zde nám náš průvodce povyprávěl o funkci česlí, mechanického ozubeného pásu. Sdělil nám též, že do této čističky se stahuje voda z Boskovicka a širokého okolí, od vody z kanalizací až po vodu ze septiků okolních obcí.

Hned vedle haly jsme si pak prohlédli poslední část z mechanického čištění a to zbavování písku pomocí usazování, poté následovala - pro mě osobně ta zajímavější část - biologické čištění.

Byly nám ukázány nádrže, kde se vody provzdušnila a následně byla čištěna bakteriemi. Náš průvodce nám prozradil, že tato voda je nasycená vzduchem natolik, že plavat v ní by nebylo možné, jelikož by nedokázala naše těla nadnášet. Bylo to zajímavé zjištění, avšak do té temně šedé vody, by snad nikoho nenapadlo si jít zaplavat.


Pak už nás čekala jen poslední nádrž, zde se sbíral z hladiny kal. Po té je voda už jen dočištěna, jde především o odstranění fosforu, nerozpuštěných látek a patogenů.

Jakmile jsme byli seznámeni s čištěním vody, ukázal nám pan Danác nádrže, kde byl uložen aktivní kal a halu s výsledným produktem celého čistícího procesu.

Na konci exkurze se s námi náš průvodce rozloučil a my se znaveni sluncem a spoustou nových informací vraceli zpět.

Myslím, že po této exkurzi budu muset přehodnotit, zda je voda skutečně především průhledná. Dnes jsme totiž viděli vodu mnoha barev, přes šedou, tmavě hnědou, zelenou až černou. Musím říci, že bylo velice úlevné spatřit na konci vodu takovou, jak ji od pradávna znám.

Tímto děkuji paní učitelce i našemu milému průvodci, panu Michalu Danáci za zajímavou exkurzi a za nové vědomosti, s kterými jsme se měli možnost na odborném pracovišti čističky odpadních vod v Boskovicích osobně seznámit.

Klára Němcová VP1

 

   

Fotogalerie z akce
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.