Nedej drogám šanci!

 
Dne 24. října 2013 se v kině Panorama Boskovice konala akce pod názvem "Nedej drogám šanci!", kterou připravila Policie ČR v regionu Blansko-Vyškov.
Mluvčí policie Mgr. Šebková žáky i pedagogy seznámila s dopoledním programem, úvodní slovo k dané problematice přednesl starosta města Boskovice Ing. Jaroslav Dohnálek.

Žáci byli seznámeni v rámci prevence s následky na zdraví a důsledky, které souvisejí s porušením státem stanovených norem chování a jednání, které i s praktickými ukázkami přednesl Ing. Michal Hanuška, psychiatr MUDr. Jiří Dolák seznámil mládež s nezvratnými změnami na zdraví včetně poškození životně důležitých orgánů v případě užívání návykových látek jakým je alkohol, cigarety, drogy.
Další negativa, která souvisí s požíváním omamných a psychotropních látek vyzdvihli Mgr. Jaroslav Horák ze Státního zastupitelství v Blansku, s dopravní problematikou žáky informoval npor. ing. Marek Švec. V případě potřeby rozebrat svoje problémy v době mimo vyučování nám organizace " Podané ruce "
z Blanska nabídla svoji pomoc i telefonní kontakt. Tato organizace řeší i aktivní využití volného času
v odpoledních hodinách a preventivně působí v boji proti požívání drog. Celá akce byla zakončena výpovědí Bety, která vypověděla o své šestileté ¨drogové závislosti, otevřeně odpovídala na dotazy a varovala před následky drog.
Akce byla zakončena soutěží, kde 2 ceny získali za svoji pozornost a správné odpovědi žáci KC3, Miroslav Šafář a Radim Španěl.

Mgr. Alena Plavcová
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.