Nedej drogám šanci

Dne 10. října 2016 proběhl v kinosále v Boskovicích projekt Policie ČR realizovaný za podpory Jihomoravského kraje „Nedej drogám šanci.“ Projektu se zúčastnili žáci prvních ročníků, kteří byli seznámeni s prevencí a hlavně poučeni o důsledcích užívání drog.

S drogovou problematikou žáky seznámili zástupci Policie ČR (policejní psycholog, kriminalista) a zástupce organizace Podané ruce. Žáci byli v rámci prevence aktivně zapojeni do modelových situací. Rozhovor s bývalým vězněm a bývalou „feťačkou“ a taktéž zhlédnutí fotografií s odstrašujícími důsledky drogové závislosti mladých lidí je motivovalo k rozhodnutí „nezačít“.

Mgr. Alena Plavcová

 

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.