Návštěva v ústavu akademie věd

Exkurze v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Brno

Přesně deset dnů před dnem studentů, tedy 7. listopadu jsme se se třídou VP 3 zúčastnili odborné exkurze v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Brně. S naší třídní paní učitelkou Mgr. Alenou Plavcovou jsme zavítali do laboratoří embryologie živočichů a poznali tak místo, kde čtyři naši spolužáci realizovali svoji týdenní praxi.
V dopoledních hodinách jsme dorazili do ústavu a rozdělili se do tří menších skupinek, které v různém pořadí prošly třemi laboratořemi.
V první laboratoři nás seznámili s postupem přípravy mikroskopických preparátů z myších embryí a tento postup jsme si také vyzkoušeli. Nejdříve jsme však pozorovali jednotlivé části makroskopem, načež nám laborantka předvedla, jak se tyto části zalévají do parafínu, aby se z nich následně mohly připravit preparáty. Vyzkoušeli jsme si, jak se již připravených parafínových cihliček řežou vzorky, a z tkáně zbavené parafínu jsme dokončili preparát.
Druhé laboratoři dominoval laserový mikrodisektor - přístroj určený na přesnou izolaci velmi jemných struktur a tkání. Mikroskopem jsme zde pozorovali preparáty hlavičky embrya myši v různých fázích vývojového cyklu s poutavým komentářem a následně názornou ukázku práce s mikrodisektorem.
Naše třetí a poslední zastávka byla v laboratoři, která se již zabývala studiem chemického složení a struktury jednotlivých složek. Zde nám byly ve stručnosti popsány motivace a cíle probíhajících výzkumů. Prověřili jsme si své znalosti o myších malým testem a vyzkoušeli jsme si práci s mikropipetami.
Také jsme viděli a vyzkoušeli si vědecké postupy a přístroje. Celkově byla exkurze velmi přínosná. Přiblížila nám práci vědeckých pracovníků a výzkumníků. Těšíme se na další odbornou exkurzi.

Tereza Ťuláková VP3

 Fotodokumentace zde.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.