Nabídka studijních oborů VOŠ

Nastoupit ke studiu lze do 31. října 2020. Přihlášky existují v elektronické podobě na našich www stránkách. V těchto přihláškách lze vyplnit elektronicky jen některé údaje, pak je třeba přihlášku vytisknout a zbývající údaje vyplnit ručně. Hodnocení ze SŠ je třeba nechat potvrdit školou, na které jste studovali. Přihlášku vlastnoručně podepište a odešlete na adresu naší školy. Pokud máte maturitní vysvědčení, tak jeho úředně ověřenou kopii přiložte k přihlášce.
Přihlášky v papírové podobě lze zakoupit za 3 Kč na naší škole nebo si ji vyzvednout na jiné střední škole.


Na přihlášku uveďte

  • rodné číslo,
  • první cizí jazyk (vyberte AJ nebo NJ), tento jazyk je hlavní a student z něj bude dělat zkoušku u absolutoria,
  • druhý cizí jazyk (vyberte AJ nebo NJ nebo RJ) – student v tomto jazyce může být i začátečník. Jazyky je nutné uvést z organizačních důvodů.
  • U oboru Ekonomika a podnikání uveďte volitelné zaměření.
  • U všech oborů je nutné lékařské potvrzení

Podání přihlášky a přijímací řízení je bezplatné.

Důležité upozornění:

Uchazeč musí odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, jinak bude vyřazen z přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky se nekonají na žádný obor vzdělání VOŠ. Další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity.

Školné za rok podle platné vyhlášky činí u oborů Cestovní ruch a Fyzioterapie zvířat 4 000 Kč, u ostatních oborů 3 000 Kč.