e-learning (Moodle)

 

 
Na naší škole je výuka podpořena e-learningovým systémem Moodle, který slouží žákům k získání obsahu z vyučovacích hodin, případně pro zastupujícího učitele pro vedení hodiny. On-line kurzy mohou obsahovat navíc další informace a návody pro žáky, kteří si chtějí znalosti rozšířit a prohloubit.

On-line kurzy nenahrazují samotnou výuku. Hlavním těžištěm zůstává práce ve škole, ve vyučovacích hodinách a v kontaktu žáka s vyučujícím. Veškeré potřebné informace a poznámky mají žáci v učebnicích a v sešitu. Nemají-li přístup na internet, nejsou v nevýhodě.

Online výuka slouží také jako archiv vyučovacích hodin a pracovních listů. Zároveň připravuje žáky na práci s prostředím, které je dnes už běžně využíváno pro podporu výuky na vysokých školách a na podobných principech jsou založené i informační systémy v podnicích a ve veřejné správě. Zapojením e-learningového systému do výuky se tak zvyšují získané schopnosti a dovednosti všech žáků.

Je proto na zvážení rodičů, zda využijí tuto možnost a případnou investicí do pořízení počítače a internetového připojení podpoří vzdělávání svého dítěte.

Dyslektici a dysgrafici
On line výuka vychází vstříc žákům s poruchami učení, dyslektikům a dysgrafikům, kteří se mohou v hodinách soustředit na obsah hodiny s tím, že potřebné podklady mohou najít a stáhnout v klidu domácího prostředí. V hodinách si zapisují jen podstatné a důležité body - osnovu a vypracovávají cvičení. Stejných výhod mohou využít i žáci, kteří na hodině chyběli nebo jsou dlouhodobě nemocní.