Mezinárodní veletrh fiktivních firem 2014

Ve dnech 11. 12. – 12. 12. 2014 se žáci OA4 se svojí fiktivní firmou Pet-Shop s. r. o. zúčastnili Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Olomouci. Kromě českých firem byly účastníky veletrhu i firmy z Ruska, Německa a Litvy.

Ve čtvrtek 11. 12. po příjezdu do Moravské vysoké školy v Olomouci, v jejíchž prostorách dvoudenní veletrh probíhal, nachystali žáci stánky. Poté, co firmy dokončily přípravu stánků, byli všichni účastníci přivítáni a seznámeni s průběhem obchodování. To začalo cca v 12:00 a skončilo přibližně v 16:00. Vícečlenná porota tvořená odborníky z praxe (většinou se jednalo o manažery různých prosperujících firem) si v průběhu dne zvala postupně všechny firmy, aby předvedly své prezentace v rodném i anglickém jazyce, dále hodnotila žáky přímo při obchodování. Ve čtvrtek se obchodovalo pouze mezi firmami navzájem a s odbornými porotci. V pátek dopoledne probíhalo obchodování zejména se žáky základních škol a se zástupci veřejnosti. Na závěr veletrhu došlo k hodnocení a předávání cen. Soutěžilo se v mnoha kategoriích: 

  1. Nejlepší prezentace
  2. Nejlepší firma
  3. Nejlepší video – reklamní spot
  4. Nejlepší obchodní komunikace – v rodné řeči
  5. Nejlepší obchodní komunikace - anglická
  6. Nejlepší obchodní stánek
  7. Nejlepší zpracování účetních dokladů
  8. Maskot firmy
  9. Nejlepší reprezentant / reprezentantka

I přes velkou konkurenci naše firma dokázala uspět v kategorii nejlepší komunikace v rodné řeči a odnést si z veletrhu úžasné 3. místo.

Fotogalerie z akce
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.