Mayerscough College – veterinary nursing

Na počátku školního roku 2014/2015 měli možnost učitelé oboru Veterinářství navštívit školu pro veterinární asistenty ve Velké Británii. Objekt se nachází v hrabství Lancashire, v městečku Bilsborrow blízko Manchestru. Je umístěn v krásném prostředí a obklopen parkem.Ve škole nás přivítala ředitelka koleje Kathy a společně s jejími dalšími spolupracovníky Lynne a Tomem jsme měli možnost prohlédnout si prostory od odborných učeben přes laboratoře až po místa pro manipulaci se zvířaty. Nedílnou součástí školy jsou také farmy pro chov koní, ovcí, skotu. Zde probíhá praktická výuka. Další možností pro odbornou praxi je velice dobře vybavená veterinární nemocnice s operačními sály a prostorami pro rehabilitaci a fyzioterapii malých zvířat. Seznámení s teoretickou výukou probíhalo náslechem v hodině anatomie a fyziologie. Kathy, Lynne a Tom nás obeznámili s konkrétními vzdělávacími moduly. Výuka je zaměřena na odbornost a její systém a organizace se dá srovnat s výukou na našich vyšších odborných školách. Získali jsme spoustu informací a nových studijních materiálů, které určitě využijeme, a byli bychom moc rádi, kdyby se uskutečnila spolupráce v rámci projektu Erasmus +, o které jsme mluvili na závěr našeho pobytu.
Veterinární sestra je v Anglii registrované a velmi vážené povolání. Kéž by bylo i u nás!

Hana Kuběnová
Zdeněk Smítka

Fotogalerie z akce
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.