Květinový den

10. 5. 2017 se v celé republice uskutečnil Květinový den – akce zaměřená převážně na osvětu. Vybraní žáci školy (jeden pár dobrovolnic ze třídy VP3) informovali prostřednictvím plakátů, letáčků, ústními informacemi a prodejem „květinek“ ostatní žáky i veřejnost o boji proti rakovině. Každý rok tato akce přináší informace o jiném onkologickém onemocnění, letošní byl zaměřený na skupinu nádorů hlavy a krku. Výnos ze sbírky je určen na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. V letošním roce se podařilo vybrat částku 2200 Kč. Žáci projevili ochotu angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i v zájmu jiných lidí, ve veřejném zájmu. Dále získali informace o prevenci vzniku nádorového bujení.

Zpracovala: Jana Orlitová
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.