Květinový den - 16. 5. 2018

Letošní 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha proběhl ve středu 16. května. Do ulic měst a vesnic po celé České republice se v tento den vydalo více než 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách, kteří nabízeli tradiční žluté kytičky, letos ozdobené vínově červenou stužkou. Z naší školy to byly čtyři páry žákyň ze třídy VP2. Kromě prodeje kytiček informovaly veřejnost o problematice rakoviny tlustého střeva a prevence prostřednictvím plakátů, letáků, ústními informacemi.

Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu projektů nádorové prevence, pomoc onkologickým pacientům, na podporu dovybavení onkologických pracovišť a na výzkum.

V letošním roce se našim dobrovolnicím podařilo vybrat částku 4400 Kč.

Žáci projevili ochotu angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i v zájmu jiných lidí, ve veřejném zájmu. Dále získali informace o prevenci vzniku nádorového bujení.

Zpracovala: Jana Orlitová
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.