Kurzy první pomoci pro příslušníky Policie ČR UO Blansko

Před 2 lety navázala Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice p. o. spolupráci s Policií ČR OU Blansko.

V průběhu roku 2015 - 2016 bylo postupně proškoleno 80 policistů v poskytování první pomoci. Policisté jsou v rámci služby vysíláni i k lidem s ohrožením zdraví, při své práci využívají přístroj AED – automatizovaný externí defibrilátor, a proto bylo vhodné znalosti v této problematice prohloubit a ujasnit.

Kurz vedla certifikovaná lektorka Mgr. Jarmila Prudilová a Mgr. Dobromila Hrušková.

Kurz byl zaměřen na teoretické i praktické znalosti a zkušenosti v oblasti podpory základních životních funkcí, kardiopulmonální resuscitaci všech věkových skupin dle nových směrnic a používání AED. Součástí byly také postupy první pomoci v život ohrožujících stavech – bezvědomí, krvácení, poranění důležitých orgánů – páteř, hlava, hrudník, nejčastější akutní stavy (epileptický záchvat, hypoglykemické kóma, alergická reakce,..). Hlavní důraz byl kladen na praktické procvičení názorných situací.
Vše bylo doplněno videoukázkami pro lepší názornost problematiky.

Za tuto spolupráci převzal 20. prosince 2016 ředitel školy Ing. Mgr. Pavel Vlach Plaketu Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.
Gabriela Michálková získala ocenění Čin roku za záchranu lidských životů, kde jak uvedla, ji byly velmi nápomocny informace z kurzu a hlavně praktický nácvik.