Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny

Termín :                         16.4. – 17.4. 2012
Místnost :                      učebna č. A8
Lektor :                          Luděk Procházka – člen Pražského kulinářského institutu 
 

Ve dnech 16. -17. 4. 2012 se konal na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice kurz vyřezávání ovoce a zeleniny (carving). Kurz vedl pan Luděk Procházka - člen Pražského kulinářského institutu.
První den jsme se věnovali vyřezávání zeleniny. Seznámili jsme se správným postupem a začali jsme zkoušet vyřezávání různých ozdob ze zeleniny. Postupně se nám podařilo vyřezávat labutě a růžičky do rajčat, květ z pórku nebo květ z cibule.
Druhý den jsme se věnovali vyřezávání a zdobení ovoce a stejně jako první den jsme se pokoušeli tvořit dekorace - tentokrát na jablku a mangu. Vyvrcholením kurzu se stala soutěž o nejlépe vyřezané jablko.
Všichni účastníci kurzu získali certifikát o jeho absolvování, který samozřejmě rozšiřuje jejich kvalifikaci a zvyšuje šanci na uplatnění na trhu práce.
Závěrem bych chtěla poděkovat škole, především paní Ing. Dankovské za uspořádání zajímavého kurzu, jehož náplň nás všechny určitě obohatila.

                                                                      za všechny účastníky Daniela Leinveberová, HT1