Kurz prezentační dovednosti

Ve dnech 25. – 26. 5. 2011 proběhl komplexní kurz Prezentační dovednosti, kterého se zúčastnilo 6 vyučujících IT. Kurz zabezpečila firma AHA PR Agency, s. r. o., Praha 4.
Školení bylo zaměřeno na obsah i formu veřejného vystupování. Pozornost byla věnována hlasové a mluvní stránce vystoupení a prezentačním dovednostem při vystoupení před publikem. Cílem kurzu bylo získat sebejistý kultivovaný jazykový projev a přesvědčivá profesionální prezentace, které jsou základními předpoklady úspěchu v mnoha profesích, především při pedagogické výuce, dále při vystoupeních na poradách, prezentacích a konferencích.
Na závěr kurzu účastníci obdrželi certifikát o absolvování.