KOLOKVIUM Z ANATOMIE A FYZIOLOGIE ZVÍŘAT

Základem veterinární medicíny jsou znalosti z anatomie a fyziologie. Závěrečná zkouška z tohoto předmětu je složena z části písemné, kde se hodnotí odborné znalosti za dva roky studia, a kolokvia, které proběhlo 6. 6. 2017. Zkušební komise posuzovala nejen odborné znalosti, ale také rétorické schopnosti žáků a grafickou úpravu připravených prezentací na vybrané téma. Všichni žáci VP2 se úkolu zhostili zodpovědně a zkoušku zvládli úspěšně.

Hana Kuběnová
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.