Jezdecký den

Dne 26. 5. 2013 pořádalo Jezdecké sdružení Boskovice, o. s (dále JS). ve spolupráci s Vyšší odbornou školou ekonomickou a zdravotnickou a Střední školou, Boskovice u příležitosti Dne dětí Jezdecký den. Akce probíhala v areálu školy na Hybešově ulici.
Pro všechny přítomné byl připraven pestrý program, jehož součástí byly soutěže s koňmi i bez nich. Členové JS předvedli na koních tzv. židličkovou soutěž a následně v ní soutěžily příchozí děti. Pak členové JS předvedli na koních jízdu zručnosti přes překážky se slalomem a přenosem vody a následně soutěžily příchozí děti. Obě soutěže měly u dětí úspěch. Pak členky JS předvedly jízdu na koni bez sedla, ty nejmenší předvedly cvičení na lonži v kroku, klusu i cvalu. Pak nejzkušenější členky předvedly v rytmu hudby drezuru formou čtverylky a na závěr parkurové skákání formou soutěže MINI – MAXI.
V průběhu celého programu se děti mohly vozit na koních a účastnit doprovodných soutěží, například skákání v pytlích, házení podkovou… Celý program byl doprovázen živou hudbou. Na začátku vystoupila chlapecká kapela z Boskovic pod vedením Martina Krajíčka a pak průběžně hrála kapela
The Forkes z Letovic pod vedením Terezy Pulcové.
V programu vystupovali také současní i bývalí žáci naší školy – Zuzana Kindermannová, Libuše Opatřilová a Petra Tichá (s koňmi)z oboru veterinární prevence a Tomáš Samek z oboru agropodnikání (v kapele).

Ing.Jitka Slámkováilustrační foto

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.