InterLos 2014

I v letošním roce se žáci oboru Informační technologie zúčastnili soutěže InterLoS, ve složení Tereza Podloučková (IT4), Filip Kočvara (IT4), Daniel Němec (IT3), Jan Chaloupka (IT2), Lukáš Křehula (IT2). Soutěž se konala v sobotu 6. 12. 2014.
InterLoS je pětihodinová internetová týmová soutěž pořádaná Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Týmy řeší zadané úlohy, které jsou šifrovacího, logického nebo programovacího charakteru a jejich řešení odevzdávají prostřednictví webové stránky. Za správně vyřešené úlohy získávají týmy body a okamžitě ovlivňují jejich pořadí na výsledkové listině. Soutěž obsahuje 27 úloh. Řešením každé úlohy je právě jeden výsledný kód (heslo), který se skládá z číslic nebo velkých písmen anglické abecedy a neobsahuje mezery ani jiné speciální znaky.
Naši žáci mezi 41 týmy obsadili krásné 13. místo a nechali za sebou nejedno české, ale i slovenské gymnázium.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.