Informační schůzky pro nově přijaté žáky

Termín konání je 21. 6. 2017 od 15:30 do 16:30

Rozpis učeben:

  • A103 - hotelnictví a turismus
  • A201 - informační technologie
  • A204 - ekonomika a podnikání
  • A207 - veterinární prevence