Informace o spolupráci ve školním roce 2010 - 2011

Spolupráce s vídeňskými školami ve školním roce 2010/2011

Ve školním roce 2010/2011 pokračuje spolupráce se dvěma vídeňskými školami, a to s Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 13 (BHAK/BHAS Wien 13) a Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22 (BHAK/BHAS Wien 22). Spolupráce byla navázána v loňském školním roce v rámci projektu EdTWIN. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání a partnerství mezi školami z Vídně a Jihomoravského kraje. Spolupráce bude probíhat v oblasti národních tradic a fiktivních firem.


1. Spolupráce v oblasti národních tradic

Partnerská škola: BHAK/BHAS Wien 22, Polgarstr. 24

Do projektu se zapojí z rakouské strany 20 žáků třetího ročníku obchodní akademie, z české strany 25 žáků třetího ročníku oboru hotelnictví- turismus.
Tématem spolupráce jsou Vánoce a Velikonoce v České republice a v Rakousku. Žáci budou vytvářet prezentace se zaměřením na tradice a zvyklosti spojené s vánočními / velikonočními svátky v dané zemi. Výsledky práce pak budou prezentovány v průběhu školního roku během jednodenních vzájemných návštěv.

Setkání:

2. 12. 2010 v Boskovicích
6. 12. 2010 ve Vídni
31. 3. 2011 ve Vídni
12. 4. 2011 v Boskovicích


2. Spolupráce v oblasti fiktivních firem

Partnerská škola:

  • BHAK/BHAS Wien 22, Polgarstr. 24
  • BHAK/BHAS Wien 13, Maygasse 43

Čeští a rakouští žáci budou spolupracovat v oblasti fiktivních firem (obchodní korespondence, veletrhů fiktivních firem, prodeje výrobků). Z rakouské strany se do projektu zapojí 19 žáků třetího ročníku obchodní školy BHAK/BHAS Wien 13 a 10 žáků čtvrtého ročníku obchodní akademie BHAK/BHAS Wien 22. Z české strany pak žáci třetího ročníku obchodní akademie.
Žáci budou moci své znalosti aplikovat během veletrhů fiktivních firem a obchodních návštěv, které se uskuteční v Boskovicích a ve Vídni.

Setkání:

16. 2. 2011 na veletrhu fiktivních firem v BHAK/BHAS Wien 13
3. 3. 2011 na veletrhu fiktivních firem v Boskovicích
24. 3. 2011 obchodní návštěva v BHAK/BHAS Wien 22

 

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.