Exkurze VOŠe do ČNB Brno

Dne 25. října 2017 se uskutečnila exkurze do České národní banky do pobočky Brno. Zúčastnilo se jí 22 studentů z prvního a druhého ročníku VOŠ ekonomické.

Studentů se ujala průvodkyně, která je seznámila s budovou, ve které banka sídlí, a uvedla různé zajímavosti z oblasti peněž používaných na českém území. Poté na-vštívili účastníci exkurze expozici Lidé a peníze. Studenti si mohli prohlédnout téměř všechny mince a bankovky, které se na našem území používaly, prohlédli si zabavené padělky českých i zahraničních měn a seznámili se s nejzajímavějšími bankovkami a mincemi používanými na našem území. Dostala se jim do rukou naše nejcennější bankovka v hodnotě 5 000 Kč z roku 1919. Závěr prohlídky byl ukončen výstavou věnovanou jednomu z nejvýznamnějších tvůrců našich mincí Jiřímu Har-cubovi. Na exponátech bylo zaznamenáno celoživotní dílo tohoto světově uznáva-ného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra, který je autorem naší pětikoruny.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.