Exkurze v sociálních službách Betany

Dne 22. prosince 2016 se studentky VZ1 zúčastnily exkurze v Betany v Boskovicích. Cílovou skupinou tohoto zařízení zaměřeného na poskytování sociálních služeb jsou klienti s mentálním a kombinovaným postižením. Studentky se seznámily s provozem, organizační strukturou a materiálním vybavením sociálních služeb. Také se dověděly, jak přistupovat a komunikovat s klienty se zdravotním postižením daného věku. Získané informace jsou důležité pro absolvování odborné praxe a pro doplnění teoretických znalostí v předmětech - komunikace v ošetřovatelství, psychologie aj. Exkurze splnila svůj účel.

Vlasta Sekaninová

 

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.