Exkurze na Botanickém ústavu AV ČR

Exkurze na Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i.

V rámci týdne vědy a techniky navštívili žáci čtvrtého ročníku oboru Agropodnikání a Veterinářství oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie na Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i. Brno.
Dne 6. 11. 2013 pořádali pracovníci Botanického ústavu AV den otevřených dveří. V souvislosti s touto akcí se žáci zúčastnili přednášky „Fascinující svět vody“. Pracovník ústavu pan Tomáš Koláček zajímavou prezentací obohatil žáky o informace týkající se životních cest vodních organismů, seznámil je se světem vody, který je poznamenám stopami lidské činnosti ovlivňující kvalitu vody. Poukázal na úsilí o nápravu negativních následků zásahů člověka, samočisticí mechanismy a biodiverzitu vodních organismů v závislosti na kvalitě vody. Po teoretické části žáci navštívili laboratoře, kde jednotliví pracovníci ústavu představili vysoce specializovanou přístrojovou techniku a možnosti analýz, testování toxicity (LCMS, průtokový cytometr, fluorescenční mikroskop…)
Žáci odcházeli velice spokojeni jak s teoretickou části, tak i s praktickými ukázkami.

Fotodokumentace zde.

Za účastníky exkurze
Hana Kuběnová
Zdeňka Koláčková                                                                       

 

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.