Exkurze MOÚ a lékárna FN USA

Dne 19. 10. 2017 jsme se třídou VZ2 navštívily Masarykův onkologický ústav v Brně; exkurze proběhla v rámci předmětu Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami.

Proběhl blok přednášek:

  • Prevence onkologických onemocnění - zaměřeno na prevenci karcinomu prsu, děložního čípku a varlat
  • Chemoterapie
  • Radioterapie
  • Představení MOÚ

Také jsme navštívily oddělení na Klinice komplexní onkologické péče. Staniční sestra nás informovala o práci sestry s onkologickými pacienty.

Dále jsme navštívily ústavní lékárnu FN USA. Viděly jsme přípravu individuálně vyráběných léčivých přípravků – tablety, čípky, tobolky, výdejnu a sklad hromadně vyráběných léčivých přípravků, sklad zdravotnického materiálu. Vedoucí asistentka nás seznámila s provozem a specifiky práce v lékárně.

Mgr. Monika Šplíchalová
Mgr. Veronika Pospíšilová

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.