Exkurze FN Olomouc a FERTIMED Olomouc

Dne 20. 12. 2016 se studenti 3. ročníku oboru DVS zúčastnili exkurze na vybraných odděleních FN Olomouc. Nejprve jsme navštívili centrum urgentního příjmu, kde nám vrchní sestra popsala chod tohoto zařízení. Dále nás seznámila se způsobem, jakým ošetřují pacienty s akutním stavem a pacienty, kteří vyžadují ošetření, ale nemusí být hospitalizováni. Součástí exkurze byla i návštěva heliportu.

Dalším navštíveným zařízením bylo Centrum pro léčbu neplodnosti FERTIMED, kde se léčí páry s poruchou plodnosti.
Návštěva obou zařízení byla pro studenty velmi přínosná.

Mgr. Hrušková a Mgr. Pospíšilová

 

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.