Exkurze do Psychiatrické nemocnice Brno

V úterý 28. 2. 2017 třída VZ2 navštívila Psychiatrickou nemocnici v Brně. Důvodem návštěvy bylo poznání specifik péče o duševně nemocné a také seznámení s pracovištěm, na kterém bude probíhat odborná praxe.

Exkurze byla zahájena teoretickým blokem, kdy jsme byli seznámeni se základními typy onemocnění, která se léčí v tomto zařízení, a s ošetřovatelskou a lékařskou péčí. Dále jsme měli možnost vidět oddělení pro léčbu návykových nemocí, ergoterapeutickou dílnu a protialkoholní záchytnou stanici.

Poté jsme se přesunuli do Mendeliana. Hned při vstupu nás výtah vnesl do světa genetiky a v průběhu jízdy jsme na obrovské obrazovce mohli sledovat replikaci nebo transkripci DNA. V historickém zasedacím sále Mendlovy vědecké společnosti jsme byli seznámeni s životem a dílem J. G. Mendla. Součástí expozice je i moderní laboratoř, kde jsme mohli optickým i elektronickým mikroskopem pozorovat připravené preparáty. Také jsme zkoušeli izolovat DNA a mohli si prohlédnout přístroje, kde je možné s nukleovými kyselinami dále pracovat.

Kladně hodnotíme množství zajímavých a podnětných poznatků, které můžeme uplatnit v teoretické výuce a studenti během své odborné praxe.

Mgr. Monika Šplíchalová, Mgr. Veronika Pospíšilová

 

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.