Exkurze do Psychiatrické nemocnice Brno a do Hospice sv. Alžběty

V úterý 20. 2. 2018 jsme se třídou VZ2 navštívili Psychiatrickonemocnici v Brně. Důvodem návštěvy bylo poznání specifik péče o duševně nemocné a také seznámení s pracovištěm, na kterém bude probíhat odborná praxe.
Exkurze byla zahájena teoretickým blokem, kdy jsme byli seznámeni se základními typy onemocnění, které se léčí v tomto zařízení, a s ošetřovatelskou a lékařskou péčí. Dále jsme měli možnost vidět polouzavřené oddělení a protialkoholní záchytnou stanici.
Poté jsme se přesunuli do hospice. Důvodem návštěvy bylo poznání specifik péče o terminálně nemocné a také seznámení s pracovištěm, na kterém bude probíhat odborná praxe. Vrchní sestra nás seznámila s provozem lůžkového a mobilního hospice. Zdůraznila nutnost spolupráce v multidisciplinárním týmu a individuální přístup ke klientům. Na závěr jsme si prohlédli oddělení a kapli.

Kladně hodnotíme množství zajímavých a podnětných poznatků, které můžeme uplatnit v teoretické výuce a studenti během své odborné praxe.


V Boskovicích 20. 2. 2018 Mgr. Monika Šplíchalová

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.