Exkurze do Masarykova onkologického ústavu

Dne 14. 10. 2019 jsme se třídou VZ2 navštívily Masarykův onkologický ústav v Brně; exkurze se uskutečnila v rámci předmětu ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami.

Proběhl následující blok přednášek:

  • Léčba onkologických onemocnění – chemoterapie, radioterapie (zkušenosti z praxe, pracovnice z provozu)
  • Prevence onkologických onemocnění - zaměřeno na prevenci karcinomu prsu, děložního čípku a varlat
  • Epitézy
  • Návštěva provozu (oddělení) – organizace práce, dokumentace apod.

Mgr. Monika Šplíchalová, Mgr. Věra Kolaříková

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.