Exkurze - čistička odpadních vod

Magického data dne 11. 12. 2013 jsme se s naší třídní učitelkou Mgr. Alenou Plavcovou vydali na ulici Mánesovu, kde se nachází čistička odpadních vod (ČOV) pro Boskovice a okolí. Že se jedná o ČOV jsme poznali ještě před vstupem do areálu, neboť zápach který nás přivítal, jako první si nelze
s ničím splést. Ujal se nás zdejší mistr pan Ing. Milan Šeránek, který nás seznámil se základními informacemi o ČOV a začal s námi prohlídku areálu, kde jsme se seznámili s procesem čištění vody.

Na přítoku do čistírny prochází voda mechanických stupněm.
Odpadní voda přiváděná hlavní stokou ze stokové sítě projde lapákem štěrku, který zachytí nejhrubší nerozpuštěné látky (štěrk, kusy cihel, …).
Česle odstraní hrubé plovoucí látky, které se skladují a posléze odvážejí na likvidaci. Zde, nutno podotknout, byl zápach největší a dlouhodobější pobyt u česlí by z nás asi nikdo bez tréninku nevydržel.
Písek, který se získá lapákem písku, jde na skládku, kde je nutné jej vysušit, než bude odvezen. Cílem lapáku písku je oddělení minerálních suspenzí od organických nerozpuštěných látek. Separace se děje na základě rozdílných hustot obou materiálů a k tomu se využívá odstředivka. ČOV v Boskovicích pořizuje odstředivku novou, neboť současná už nestačí.
Usazovací nádrž je posledním zařízením pro mechanické čištění. Probíhá zde usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání nečistot z hladiny nádrže.

Když odpadní voda projde mechanickým čištěním, přichází na řadu čištění biologické, které probíhá v biologickém reaktoru. Pan inženýr nám sdělil zajímavost, že když zde někdo spadne, už se nenajde, načež paní učitelka doplnila: „Tak už víme, kde skončí ten, kdo bude propadat“ :). Pomocí aero mikroorganismů, kterým se říká aktivovaný kal, který odstraní až 99% organického znečištění vody i sloučenin dusíku a fosforu.
Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dojde k vyčištění vody od kalu.

Poslední část je terciální čištění, které slouží převážně k dočištění odpadních vod, hlavně odstranění fosforu, nerozpuštěných látek a odstranění patogenů.

Tím celý proces čištění odpadních vod končí. Pohled na vodu, která do ČOV přicházela a odcházela, byl velmi rozdílný (i po čichové stránce). Takže čistírna svoji práci odvádí jistě dobře a my jsme se promrzlí a opět o něco chytřejší vraceli zpátky do školy.

Děkujeme naší paní učitelce za umožnění téhle té exkurze a panu Ing. Milanu Šeránkovi za poutavou prohlídku plnou zajímavých informací a čas, který nám věnoval. Těšíme se zase na další akci, třeba pro změnu trochu voňavější.

Tereza Ťuláková VP3

Další foto z exkurze zde.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.