Environmentálně – stmelovací pobyt prvních ročníků na Rychtě Krásensko

V průběhu měsíce října a listopadu absolvovali první ročníky naší školy environmentálně stmelovací pobyt ve výchovně vzdělávacím středisku na Rychtě Krásensko.

Během pobytu byl pro žáky připraven bohatý program, který zahrnoval různé stmelovací a přírodovědné aktivity, do kterých se žáci zapojili v přírodě i na Rychtě. Jednalo se o hry na poznání kolektivu, určování hmyzu a vodních živočichů v blízkém rybníku.

Dále byl pro žáky připraven orientační běh, kde poznali schopnosti svých nových spolužáku při orientaci v terénu a své dosavadní znalosti ohledně určování různých rostlin a nerostů.

V průběhu pobytu také navštěvovali koutek exotické zvěře, kde se se zvířaty seznámili a dozvěděli se nové informace o jejich životě, stravě a péči.
Oblíbenou aktivitou byl výlet k Rudickému propadání a Býčí skále, kde se žáci blíže seznámili s danou lokalitou, její historií a aktivním prozkoumáním jejího terénu.

Během pobyty žáci získali nejen nové poznat, ale měli možnost poznat své nové spolužáky, i třídní učitele mimo školní prostředí, jak během zábavného programu, tak i ve volném čase například při hře na kytaru u táboráku, fotbalu či ping-pongu.

Mgr. Alena Plavcová 

 Fotogalerie z akce
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.