Environmentálně stmelovací pobyt Krásensko

V průběhu měsíce října absolvovaly první ročníky naší školy environmentálně stmelovací pobyt ve výchovně vzdělávacím středisku na Rychtě Krásensko. Naše třída VP1 absolvovala tento pobyt ve dnech 3. až 5. října.

Během pobytu nás čekal bohatý program, který zahrnoval mnoho různých her, do kterých jsme se zapojili v přírodě i na Rychtě.

V přírodě nás nejvíce bavil výlet k rybníku, kde jsme ve skupinách lovili a určovali hmyz, který se v této lokalitě vyskytuje. Následně jsme v broďácích prozkoumali rybník, kde jsme určovali vodní živočichy.

Bavili jsme se také při hře zaměřené na poznání kolektivu, při které jsme se ve skupinách střídali a společně řešili vtipné úkoly.

Orientačním během jsme poznali schopnosti našich nových spolužáku při orientaci v terénu a naše dosavadní znalosti ohledně určování různých rostlin a nerostů.

V průběhu pobytu jsme také navštěvovali koutek exotické zvěře, kde jsme se se zvířaty seznámili a dozvěděli jsme se nové informace o jejich životě, stravě a péči.

Celý pobyt se nám velmi líbil, protože jsme mohli poznat své nové spolužáky, našeho třídního pana učitele i mimo školní prostředí - jak během zábavného programu, tak i ve volném čase, například při hraní ping-pongu, nebo karet.

Denisa Razáková a Jitka Vychodilová – VP1

 

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.