ENTER – zkouška z moderní korespondence

Studenti 3. ročníku VOŠ skládali zkoušku z moderní korespondence

Po třech letech jsme v pondělí 27. dubna 2015 navázali na 17letou tradici konání státních zkoušek z psaní na klávesnici. Studenti naší školy se opět pustili do nelehkého boje s časovým limitem a ovzduším plným napětím, nervozity a stresu.

Tentokrát se jednalo o studenty třetího ročníku VOŠ, kteří skládali zkoušku z moderní korespondence ENTER. Od roku 1995 do roku 2011 měli možnost žáci naší školy vykonávat státní zkoušku z psaní na klávesnici. Ta ale byla v roce 2012 z legislativních důvodů pozastavena.

Zkouška z moderní korespondence je praktickým výsledkem osvojení si učiva z předmětu písemná a elektronická komunikace. Má prokázat pohotovost v ovládání klávesnice, znalost vyhotovení obchodních dopisů a vytvoření přehledné tabulky v Excelu v časovém limitu 90 minut.

Získaná kvalifikace zvyšuje prestiž naší školy na veřejnosti, profil našich absolventů a usnadňuje jejich uplatnění v budoucím zaměstnání.

Možnost složení zkoušky z moderní korespondence nabízíme všem studentům i žákům naší školy. Další plánovaný termín je stanoven na 22. červen 2015. Bližší informace podají všichni vyučující předmětu PELK a PK.

Za vyučující Mgr. Hana Tomášková a Ing. Marie Vaňková

ZKOUŠKA ENTER Z MODERNÍ KORESPONDENCE

Zkouška ENTER z moderní korespondence je určena těm, kteří vědí, že:

 • ve firmách a na úřadech dnes převládá elektronická komunikace
 • v době kopírek a skenerů není životně důležité psát rychlostí blesku
 • je veledůležité psát zdvořile, přesně, strukturovaně, bez chyb
 • zpracovat tabulku z údajů, které si sami vyhledávají, je hračka

Zadání bude mít více variant, aby žáky nalákalo opisování.

Jak zkouška ENTER z moderní korespondence probíhá:

 1. Vyučující zaregistruje školu, na níž Zkouška proběhne.
 2. Zaregistrují se žáci školy.
 3. Žáci obdrží fakturu k úhradě poplatku.
 4. V den Zkoušky obdrží žáci na svou mailovou adresu zadání Zkoušky.
 5. Zpracované zadání odešlou na mailovou adresu uvedenou v zadání.

Z čeho se Zkouška ENTER z moderní korespondence skládá:

 1. z e-mailové odpovědi na zadání,
 2. přiložené tabulky, kterou je nutné zpracovat v Excelu.

Fotogalerie z akce
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.