Ekonomika a podnikání 63 - 41 - M/01

Obor vzdělání je široce koncipován, jedná se o vhodně nastavenou kombinaci ekonomických a IT výukových odvětví. Na místě je nutno podotknout, že z informačního celku je ponechán dostatečný prostor pro to, aby ze žáků byli vychováni odborníci orientující se IT problematice s uplatnění na trhu práce. Výuka v této oblasti je zaměřena zejména na programování, počítačový design, počítačové sítě a CAD modelování.

Žáci mají možnost vyzkoušet si během studia obhajobu své ročníkové práce zaměřenou dle vlastní volby, která souvisí se studiem. Výsledek práce obhajují před odbornou porotou Středoškolské odborné činnosti a získávají tak zkušenosti a dovednosti, které v budoucnu jistě využijí. Při svém studiu plní odbornou praxi na pracovištích s ekonomickým či informatickým zaměřením.

Naše škola v posledních letech investovala nemalé finanční prostředky do technologií, které jsou určeny pro výuku, např. pořízení tiskárny na 3D prostorový tisk, zakoupení kompletního grafického balíku Adobe, průběžný upgrade grafického CAD systému SolidWorks.

Jelikož jsme certifikovaným testovacím střediskem ECDL, mají žáci naší školy za zvýhodněných podmínek možnost získat ECDL osvědčení.
Ekonomů je v dnešní době mnoho, ale ekonomů-odborníků v oblasti informatiky není nazbyt, takže pokud máte zájem využívat moderní technické vybavení a technologie, jste ochotni se učit a něco nového se dozvědět, potom je tento obor právě pro vás!

STUDIUM JE URČENO PRO ŽÁKY A UCHAZEČE, KTEŘÍ SPLNILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU.