EdTRANS

 

Po úspěšném zapojení do projektu EdTWIN v minulých letech se naše škola spolu s rakouskou partnerskou školou BHAK &BHAS WIEN 10 zapojila do nového mezinárodního projektu EdTRANS transition from school to work.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR.


Cíl projektu:

• Překonávání stávajících jazykových bariér
• Podpora spolupráce v oblasti odborného vzdělávání
• Vývoj koncepce odborného vzdělávání a kvalifikace
• Sdílení dobrých praxí v obou regionech
• Podpora jazykového vzdělávání učitelů i žáků


Aktivity:

• Vytváření vzdělávacích programů pro učitele
• Tvorba vícejazyčných metodických a výukových materiálů
• Sdílení zkušeností v oblasti výuky cizích jazyků
• Využívání nových metod výuky cizích jazyků na školách
• Realizace odborných přednášek, workshopů a kulatých stolů
• Partnerství mezi školami ve spolupráci se sociálními partnery
• Realizace exkurzí do firem a škol pro učitele i žáky
• Realizace odborných stáží ve firmách a podnicích


Z naší školy jsou do projektu zapojeni studenti třetích ročníků oborů Obchodní akademie a Hotelnictví a turismus. Součástí projektu jsou nejen vzájemná setkání studentů obou škol, ale také společná tvorba výukových materiálů a odborných slovníků v německém, českém a anglickém jazyce, které budou využívány ve výuce odborných předmětů zmíněných oborů.