EDISON

Multikulturní projekt pro studenty základních a středních škol

Naše škola spolupracuje s AIESEC Brno na projektu EDISON (mezikulturní vzdělávání na ZŠ a SŠ). V rámci tohoto projektu navštívili naši školu od 2. 12. 2013 do 6. 12. 2013  zahraniční studenti, kteří  prezentovali svoji zemi původu a kulturu:

Essam Usama - Egypt
Li Yichao(Yoth) – Čína
Tem Reuben - Kamerun
Phuong Diem – Vietnam
Patiparn Boontarig - Thajsko
Luís Vaz – Portugalsko
Eva Chen - Čína (aktuálně na Novém Zélandu)

Témata, o kterých stážisté studentům přednášeli, připravili vyučující anglického jazyka ve spolupráci s vyučujícími předmětu cestovní ruch. Stážisté spolupracovali s jednotlivými vyučujícími (AJ + CR) a v daném týdnu vedli jejich hodiny. Setkali se postupně se všemi žáky SŠ i VOŠ. Každý stážista měl svého ambasadora v podobě studenta nebo žáka, na kterého se mohl po dobu projektu spolehnout. Jeho úkolem bylo zajištění toho, aby se stážista cítil na škole dobře.

Bližší inrormace můžete získat na stránkách projektu EDISON nebo na facebooku, kde můžete najít medailonky stážistů a jejich videa. 

Článek o projektu v Blanenském deníku zde.

Medailonky studentů

Essam

Luis

Essam

Patiparn

Tem

Yichao

Eva