ECDL

 ECDL (European Computer Driving Licence) je koncept mezinárodního vzdělávání základní počítačové gramotnosti. Žáci na naší škole mohou získat certifikát s mezinárodní platností, který je dokladem o tom, že uživatel umí pracovat s PC. Více informací najdete na www.ecdl.cz.