Den Země na VASSBOSKOVICE

Dne 18. dubna 2016 se na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice realizoval environmentální projekt ,,Oslavte s námi Den Země“. Na jeho zdárném průběhu se podílel EKOTÝM tvořený zástupci z oborů veterinární prevence, na tvorbě plakátu pracovali žáci oboru informační technologie.

Pro žáky ZŠ Boskovice byly připraveny názorné prezentace na téma Den Země, třídění, zpracování a využití jednotlivých typů odpadů, komposty, sběrné dvory a vliv člověka na klima naší planety.

Kromě prezentací předali žáci naší školy své vlastní praktické zkušenosti, kdy účastníky zavedli na náš školní hřbitov odpadů. Ten je názornou ukázkou toho, jakým způsobem se v přírodě rozkládá bioodpad a jak se naopak ani po 5 letech od založení nerozložily různé druhy člověkem vytvořených odpadů, např. sklo, pet lahve, kelímky, plechovky a další vzorky. Stejně jako v minulých letech mělo u žáků největší úspěch stanoviště s potkany. Žákyně oboru veterinární prevence ukázaly svůj chov potkanů, jako domácích mazlíčků, ale hlavním cílem daného stanoviště bylo upozornit žáky na způsob, jakým dochází k množení potkanů ve městech a jak tomuto problému můžeme předcházet.

Žáci ZŠ si na závěr našeho projektu vyrobili pod vedením ekotýmu vlastní recyklovaný papír, ze kterého si vytvoří památeční ekologické medaile.

Velkou pochvalou pro celý tým byl úsměv žáků ZŠ, kteří se během projektu zapojili do všech aktivit s nadšením a měli radost z vlastnoručně vyrobených medailí.

Tato nenucená pochvala je důvodem, proč se do oslav Dne Země náš ekotým tradičně zapojuje a pro ZŠ realizoval uvedené ekologické aktivity také v letošním roce.

Mgr. Alena Plavcová

Fotogalerie z akce