Den Země na vassboskovice 2017

Dne 24. dubna 2017 se na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice realizoval environmentální projekt ,,Oslavte s námi Den Země“. Na realizaci celého projektu se podílel EKOTÝM tvořený zástupci z oborů Veterinární prevence a Informační technologie (ti vytvořili plakát).
Pro žáky ZŠ Zelená, Sušilova a Slovákova byly připraveny názorné prezentace na téma Den Země, třídění, zpracování a využití jednotlivých typů odpadů, komposty, sběrné dvory.

Kromě prezentací předali žáci naší školy své vlastní praktické zkušenosti, kdy účastníky zavedli na náš školní hřbitov odpadů. Ten je názornou ukázkou a ukazuje, jakým způsobem se v přírodě rozkládá bioodpad a jak se naopak ani po 6 letech od založení nerozložily různé druhy člověkem vytvořených odpadů např. sklo, pet lahve, kelímky, plechovky a další vzorky. V minulých letech mělo u žáků největší úspěch stanoviště s potkany. Žákyně Veterinární prevence na tomto stanovišti ukázaly svůj chov laboratorních potkanů. Hlavním cílem daného stanoviště však bylo upozornit žáky na způsob, jakým dochází ke množení potkanů ve městech a jak tomuto problému můžeme předcházet.

Žáci ZŠ si na závěr našeho projektu vyrobili pod vedením ekotýmu vlastní recyklovaný papír, ze kterého si vytvoří památeční ekologické medaile.
Velkou pochvalou pro celý tým byl úsměv žáků ZŠ, kteří se během projektu zapojili do všech aktivit s nadšením a měli radost z vlastnoručně vyrobených medailí.

Tato upřímná pochvala je důvodem, proč se do oslav Dne Země náš ekotým tradičně zapojuje a pro ZŠ zrealizoval uvedené ekologické aktivity také v letošním roce.

Mgr. Alena Plavcová

   

 Fotogalerie z akce
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.