Den Země 2015

Dne 23. dubna 2015 se na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice realizuje environmentální projekt ,,Oslavte s námi Den Země“. Na realizaci celého projektu se podílí EKOTÝM tvořený zástupci z oborů veterinární prevence, agropodnikání a na tvorbě plakátu obor informační technologie.

Pro žáky ZŠ jsou připraveny názorné prezentace na téma Den Země, třídění, zpracování a využití jednotlivých typů odpadů, komposty, sběrné dvory a vliv člověka na klima naší planety.

Kromě prezentací žáci předají své vlastní praktické zkušenosti, kdy účastníky zavedou na náš školní hřbitov odpadů. Ten je názornou ukázkou, jakým způsobem se v přírodě rozkládá bioodpad a naopak, jak se ani po 4 letech od založení nerozložily různé druhy člověkem vytvořených odpadů např. sklo, pet lahve, kelímky, plechovky a další vzorky. Různé druhy odpadů studenti umístili do kaslíků s hlínou na školním dvoře, kde je čtyři roky nechali podléhat přírodním vlivům a v den vyvrcholení projektu předvedou žákům, jak to dopadne v přírodě s odpady, když je nevytřídíme. V minulých letech mělo u žáků největší úspěch stanoviště s potkany. Žákyně veterinární prevence na tomto stanovišti ukázali svůj chov potkanů, jako domácích mazlíčků, ale hlavním cílem daného stanoviště je upozornit žáky na způsob, jakým dochází ke množení potkanů ve městech a jak tomuto problému můžeme předcházet.

Žáci ZŠ si na závěr našeho projektu vyrobí pod vedením ekotýmu vlastní recyklovaný papír, ze kterého si vytvoří památeční ekologické medaile. Velkou pochvalou pro celý tým v minulých letech byl úsměv žáků ZŠ, kteří se během projektu zapojili do všech aktivit s nadšením a měli radost z vlastnoručně vyrobených medailí. Tato nenucená pochvala je důvodem, proč se do oslav Dne Země náš ekotým tradičně zapojí a pro ZŠ zrealizuje uvedené ekologické aktivity i v letošním roce.

Mgr. Alena Plavcová

Fotogalerie z předchozích akcí
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.