Den Země

 Oslavte s námi Den Země 2014

Dne 16. dubna 2014 se na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice realizoval environmentální projekt ,,Oslavte s námi Den Země“. Na realizaci celého projektu se podílel EKOTÝM tvořený ze zástupců oborů veterinární prevence, agropodnikání a informační technologie. Pro žáky ZŠ Boskovice připravil tento tým názorné prezentace na téma Den Země, třídění, zpracování a využití jednotlivých typů odpadů.
Kromě prezentací žáci předali své vlastní praktické zkušenosti, kdy účastníky zavedli na náš školní hřbitov odpadů. Ten je názornou ukázkou, jakým způsobem se v přírodě rozkládá bioodpad a naopak, jak se ani po dvou letech nerozložily různé druhy člověkem vytvořených odpadů např. sklo, PET lahve, kelímky, plechovky a další vzorky. Různé druhy odpadů studenti umístili do kaslíků s hlínou, kde je dva roky nechali podléhat přírodním vlivům a v den vyvrcholení projektu ukázali žákům, jak to dopadne v přírodě s odpady, když je nevytřídíme.
Největší úspěch u žáků mělo stanoviště s potkany. Žákyně veterinární prevence na tomto stanovišti ukázaly svůj chov potkanů, jako laboratorních zvířat, ale také upozornily na způsob, jakým dochází k množení potkanů ve městech a jak tomuto problému můžeme předcházet.
Žáci ZŠ si na závěr našeho projektu vyrobili pod vedením ekotýmu vlastní recyklovaný papír, ze kterého si vytvořili památeční ekologické medaile.
Velkou pochvalou pro celý tým byl úsměv žáků ZŠ, kteří se během projektu zapojili do všech praktických aktivit s nadšením a měli radost
z vlastnoručně vyrobených medailí.

Mgr. Alena Plavcová

Fotodokumentace z akce zde.