Článek od Pavlíny Bezděkové

Ekonomů je v dnešní době mnoho, ale ekonomů a odborníků v oblasti informatiky není nazbyt. Na obor Ekonomika a podnikání – Informatika v ekonomice vyučovaný na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole v Boskovicích se můžeme podívat ze dvou hledisek. Není to jen obyčejná „ekonomka“ a nejste jen obyčejný „ajťák“. Spojení ekonomiky a informatiky v jeden obor je vhodným přízviskem pro všechny, kteří v této oblasti chtějí po studiu na střední škole vyniknout. Je na každém, jakou cestu ve studiu si zvolí, každému se líbí samozřejmě něco jiného, ale pokud si nevíte rady, skvělou volbou je právě tento obor.

V ekonomické části jsou vyučovány předměty jako ekonomika, účetnictví, obchodní činnost či fiktivní firmy, v části informatiky je to zejména programování, 3D modeling, počítačové systémy nebo počítačový design. Každý si přijde na své. Velká část výuky probíhá v odborných učebnách výpočetní techniky, kde se naučíte pracovat s programovacím prostředím, v CAD systémech, ve specializovaných programech na počítačové sítě a grafiku či v odborných softwarech zaměřených na účetnictví a fiktivní účetní agendy. V dnešní době je skoro až nezbytně nutné orientovat se v poli působnosti počítačů a právě náš obor vás do budoucího pracovního života dostatečně připraví.

Studenti mají možnost vyzkoušet si během studia obhajobu své ročníkové práce zaměřenou na programování či 3D modeling před odbornou porotou Středoškolské odborné činnosti a získat tak znalosti do budoucna při obhajování absolventských prací, mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát ECDL a pracují s e-learningovým portálem, kde čerpají materiály pro studium. Pro tento obor je také k dispozici moderní 3D tiskárna, na které studenti mohou tisknout své modely vypracované v hodinách odborné praxe. Při svém studiu plní odbornou praxi na pracovištích s ekonomickým či informatickým zaměřením. Když jsem si vybírala svůj obor na střední škole, neváhala jsem a dala přednost tomuto před všemi ostatními. Koncept tohoto oboru mne zaujal od počátku a realita byla ještě lepší. Výuka odborných předmětů je na profesionální úrovni, vybavenost učeben taktéž.

Tento obor mi doposud přinesl mnoho poznatků, takže bych neváhala a vybrala si tento obor znovu, protože pokud se nechcete vyloženě zabývat pouze informačními technologiemi nebo ekonomií, je pro vás tento obor velkou výzvou.

Z mého pohledu jsem na tomto oboru spokojenou studentkou a věřím, že i budoucí studenti zde naleznou svá uplatnění. Pokud stále váháte s výběrem oboru na střední škole do budoucna, doufám, že po přečtení těchto řádků se to změní a naši učitelé vás posléze přivítají s otevřenou náručí. Po studiu na střední škole můžete pokračovat v podobných oborech na vysokých školách, které nabízí např. brněnské VUT či Masarykova univerzita a prohlubovat tak své poznatky a zkušenosti. Zde je vidět, jak je tento obor rozmanitý a pestrý, což můžu ze své zkušenosti potvrdit.

Protože dnešní svět ovládají hlavně počítače, obor Ekonomika a podnikání – Informatika v ekonomice má za mě jednoznačně smysl a velký přínos budoucnu.

Pavlína Bezděková, studentka EP4