Cisco Networking Academy

Cisco Networking Akademie Vítejte na stránkách Lokální Cisco Networking Akademie
při Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a střední škole Boskovice.

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je inovativní vzdělávací program společnosti Cisco Systems.

Naše škola se zapojila do programu Cisco Networking Academy v roce 2008. Propracovaný systém vzdělávání CCNA (Cisco Certified Network Associate) byl začleněn do školního vzdělávacího programu a rozšiřuje tak odbornou úroveň přípravy studentů a žáků naší školy. Tímto partnerstvím tak naše škola získala významné postavení v regionu a zapojením výukového programu Netacad do výuky významně přispěje absolventům k uplatnění na trhu práce v oblasti informačních technologií.

Cíle programu

Cílem vzdělávacího programu je přispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti. Součástí Netacad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. To umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky. Netacad díky kombinaci několika složek, které jako celek tvoří systém podpory studia, efektivně rozšiřují klasickou formu vzdělávání v následujících oblastech:
 

  • online studium a přístup k multimediálnímu studijnímu materiálu (kurikulu) přes portál na internetu (24 x 7)
  • důraz na osvojení a rozšíření jazykových schopností, zejména v oboru informačních technologií (odborná angličtina)
  • propracovaný systém průběžného testování znalostí s ohledem na individuální tempo studia
  • praktická cvičení v laboratoři na reálních zařízeních, simulujících provoz v sítích s cílem získat praktické zkušenosti s konfigurací, instalací, údržbou síťových prvků
  • individuální nebo skupinové konzultace v průběhu studia s cílem vytvořit prostor pro vyhodnocování úspěšnosti studia
  • závěrečný test, který představuje souhrnné ověření znalostí problematiky; student získá oficiální Cisco certifikát o úspěšném absolvování kurzu
  • úspěšně ukončené studium je možné rozšířit o celosvětově akceptované certifikační zkoušky společnosti Cisco Systems.

Celý proces vzdělávání umožňuje individuální přístup studenta k osvojování znalostí, praktických zkušeností a podporuje jeho všestrannou přípravu pro využití znalostí v praxi.

Přínos pro absolventy

Absolvent kurzu Netacad bude disponovat znalostmi v oblasti počítačových sítí, které mu umožní ihned při nástupu do zaměstnání okamžité a plnohodnotné zapojení, což má přínosný efekt jak pro samotného zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. Program Netacad se zaměřuje jak na teoretickou, tak i praktickou část. I když větší důraz je kladen na praktický přístup k řešení problémů, teoretická část je natolik obsáhlá, že umožňuje absolventovi vlastní pohled na věc a vede k rozvoji již zažitých zkušeností.
Žáci a studenti naší školy mají možnost na závěr studia získat mezinárodně uznávaný certifikát společnosti Cisco Systems.