CATERING pro setkání zaměstnanců společnosti GATEMA

3. dubna 2017 prezentovali naši žáci obor Hotelnictví (Hotelnictví a turismus). Tentokrát připravili catering studené kuchyně pro setkání zaměstnanců společnosti GATEMA, kde poté i obsluhovali. Velice děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jaroslava Přikrylová
Ing. Petr Šafránek, DiS.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.